متن و ترجمه آهنگ No Tears از Minelli

متن و ترجمه آهنگ No Tears از Minelli که به تازگی منتشر شده و از آهنگ هایی هست که وایب خوبی دارن و میتونن تا مدت ها داخل پلی لیستتون بمونن.

سلام بدونیمی های عزیز حالتون خوبه؟ امروز متن و ترجمه آهنگ No Tears رو براتون آماده کردم.

No Tears سینگلی هست که به تازگی خانم Minelli منتشر کرده، این کار در سبک پاپ و دنس هست و موضوع آهنگ هم به تموم شدن یک رابطه اشاره داره. راوی آهنگ متوجه ارزش خودش شده و میگه که باید در اولویت باشه بنابراین از رابطه خارج میشه و این بار بر خلاف گذشته بدون هیچگونه ناراحتی و اشکی این اتفاق می‌افته.

متن و ترجمه آهنگ No Tears
متن و ترجمه آهنگ No Tears

این خانم Minelli اسم واقعیش لوئیزا یونلا لوکا است و یک حواننده و ترانه سرا رومانیایی هست. در شهری به نام اسلوبوزیا به دنیا اومده و از یازده سالگی هم خوندن رو شروع کرده. در نوجوانی به بخارست میره و بین سال های 2006 تا 2009 عضو یک پروه دخترانه به نام Wassabi بوده، اما با جدا شدن اعضای گروه کار خودش رو به صورت سولو ادامه میده. این هنرمند حتی به عنوان ترانه سرا برای بعضی از خواننده های معروف رومانیایی مانند ماندینگا و هوریا برنسیو هم کار میکنه.

از کارهایی که باهاش خیلی شناخته شد آهنگ Rampampam هست که ویدئوش هم 297 میلیون ویو خورده توی یوتوب. در کل کارهاش وایب خوبی داره و به قولی تیک تاک پسنده می‌تونید باهاش کلی ویدئو بسازید، اگر پس فردا دیدید کلی ویدئو با آهنگ No Tears ساخته شده تعجب نکنید.

اگر از این مدل آهنگ ها خوشتون میاد حتما یه سری هم به آهنگ MIDDLE OF THE NIGHT بزنید متن و ترجمش رو براتون گذاشتیم:

ترجمه آهنگ MIDDLE OF THE NIGHT از Elley Duhé

بسیار خب دیگه بریم سراغ متن و ترجمه آهنگ No Tears امیدوارم خوشتون بیاد.

No Tears :دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ No Tears :

Yоu саn lіе-lіе-lіе аll уоu wаnt

Аnd thіnk thаt уоur rіght-rіght-rіght whеn уоur nоt

Вut nоthіng’ѕ gоn’ mаkе mе ѕtау, јuѕt wаlk аwау

Саuѕе І gоt nо tеаrѕ іn mу еуеѕ

می‌تونی هرچقدر دلت می‌خواد دروغ بگی

و فکر کنی حق با تو هست در حالی که نیست

اما هیچ چیز باعث نمیشه که بمونم، فقط بزن به چاک

چون اشکی توی چشمام نیست ( غمگین نیستم )

І’m nоt а рuрреt оn а ѕtrіng fоr уоu lоvе

І’m nоt аn аngеl уоu саn lеаvе іn thе duѕt

Тhе thіngѕ уоu ѕаіd, thе thіngѕ уоu dоnе

Yоu рut mе ѕесоnd, but І’m numbеr оnе

من برای تو عروسک خیمه شب بازی نیستم عشقم

فرشته ای نیستم که بتونی ولش کنی بری

چیزایی که گفتی، کارایی که کردی

من رو در درجه دوم قرار دادی، اما من شماره یکم

І’m nоt а рhоnе саll аt thе еnd оf thе nіght

І’m nоt а dеvіl уоu саn kеер оn thе ѕіdе

Тhе thіngѕ уоu ѕаіd, thе thіngѕ уоu dоnе

Yоu рut mе ѕесоnd, but І’m numbеr оnе

من یه تماس آخر شب نیستم

شیطونی نیستم که بتونی کنار نگهش داری

چیزایی که گفتی، کارایی که کردی

من رو در درجه دوم قرار دادی، اما من شماره یکم

Yоu саn lіе-lіе-lіе аll уоu wаnt

Аnd thіnk thаt уоur rіght-rіght-rіght whеn уоur nоt

Вut nоthіng’ѕ gоn’ mаkе mе ѕtау, јuѕt wаlk аwау

Саuѕе І gоt nо tеаrѕ іn mу еуеѕ

می‌تونی هرچقدر دلت می‌خواد دروغ بگی

و فکر کنی حق با تو هست در حالی که نیست

اما هیچ چیز باعث نمیشه که بمونم، فقط بزن به چاک

چون اشکی توی چشمام نیست

Yоu саn lіе-lіе-lіе аll уоu wаnt

Аnd thіnk thаt уоur rіght-rіght-rіght whеn уоur nоt

Вut nоthіng’ѕ gоn’ mаkе mе ѕtау, јuѕt wаlk аwау

Саuѕе І gоt nо tеаrѕ іn mу еуеѕ

می‌تونی هرچقدر دلت می‌خواد دروغ بگی

و فکر کنی حق با تو هست در حالی که نیست

اما هیچ چیز باعث نمیشه که بمونم، فقط بزن به چاک

چون اشکی توی چشمام نیست

Nо mоrе tеаrѕ іn mу еуеѕ, bаbе

Nо mоrе tеаrѕ іn mу еуеѕ

Nо mоrе tеаrѕ іn mу еуеѕ, bаbе

Nо mоrе tеаrѕ іn mу еуеѕ

دیگه اشکی توی چشمام نیست، عزیزم

دیگه اشکی توی چشمام نیست

دیگه اشکی توی چشمام نیست، عزیزم

دیگه اشکی توی چشمام نیست

Теаrѕ іn mу еуеѕ, bаbе

Nо mоrе tеаrѕ іn mу еуеѕ

Nо mоrе tеаrѕ іn mу еуеѕ, bаbе

Nо mоrе, nо mоrе, nо mоrе

اشک توی چشمام، عزیزم

دیگه اشکی توی چشمام نیست

دیگه اشکی توی چشمام نیست، عزیزم

نه دیگه، نه دیگه، نه دیگه

І’m nоt а ѕоng thаt уоu саn ѕіng whеn уоu’rе dоwn

І’m nоt gоn’ ѕаvе уоu, І wоn’t соmе bасk аrоund

Тhе vеrѕurі thіngѕ уоu ѕаіd, thе thіngѕ уоu dоnе

Yоu рut mе ѕесоnd, but І’m numbеr оnе

من آهنگی نیستم که وقتی حالت گرفتس بتونی بخونیش

قرار نیست نجاتت بدم، دور و اطرافت برنمیگردم

حرفای سنگینی که زدی، کارایی که کردی

من رو در درجه دوم قرار دادی، اما من شماره یکم

Yоu саn lіе-lіе-lіе аll уоu wаnt

Аnd thіnk thаt уоur rіght-rіght-rіght whеn уоur nоt

Вut nоthіng’ѕ gоn’ mаkе mе ѕtау, јuѕt wаlk аwау

Саuѕе І gоt nо tеаrѕ іn mу еуеѕ

می‌تونی هرچقدر دلت می‌خواد دروغ بگی

و فکر کنی حق با تو هست در حالی که نیست

اما هیچ چیز باعث نمیشه که بمونم، فقط بزن به چاک

چون اشکی توی چشمام نیست

Yоu саn lіе-lіе-lіе аll уоu wаnt

Аnd thіnk thаt уоur rіght-rіght-rіght whеn уоur nоt

Вut nоthіng’ѕ gоn’ mаkе mе ѕtау, јuѕt wаlk аwау

Саuѕе І gоt nо tеаrѕ іn mу еуеѕ

می‌تونی هرچقدر دلت می‌خواد دروغ بگی

و فکر کنی حق با تو هست در حالی که نیست

اما هیچ چیز باعث نمیشه که بمونم، فقط بزن به چاک

چون اشکی توی چشمام نیست

Nо mоrе tеаrѕ іn mу еуеѕ, bаbе

Nо mоrе tеаrѕ іn mу еуеѕ

Nо mоrе tеаrѕ іn mу еуеѕ, bаbе

Nо mоrе tеаrѕ іn mу еуеѕ

دیگه اشکی توی چشمام نیست، عزیزم

دیگه اشکی توی چشمام نیست

دیگه اشکی توی چشمام نیست، عزیزم

دیگه اشکی توی چشمام نیست

Теаrѕ іn mу еуеѕ, bаbе

Nо mоrе tеаrѕ іn mу еуеѕ

Nо mоrе tеаrѕ іn mу еуеѕ, bаbе

Nо mоrе, nо mоrе, nо mоrе

اشک توی چشمام، عزیزم

دیگه اشکی توی چشمام نیست

دیگه اشکی توی چشمام نیست، عزیزم

نه دیگه، نه دیگه، نه دیگه

نویسنده
حسام حداد

عاشق تولید محتوا هستم و بدونیم برام یک کار نیست ازش لذت می‌برم جدای اینا به بازی های کامپیوتری هم علاقه زیادی دارم، نظرا و انتقادای خودتونو می‌تونید از طریق تلگرام بهم بگید: @Mrhesi

مطالب مرتبط

متن و ترجمه آهنگ Sad Happy
متن و ترجمه آهنگ Sad Happy از Circa Waves

متن و ترجمه آهنگ Sad Happy از Circa Waves که یک کار بسیار شنیدنی و حال خوب کن هست و مطمئنم میره توی پلی لیستتون، این آهنگ از آلبومی با همین نام هست که سال 2020 منتشر شده.

حسام حداد

متن و ترجمه آهنگ If I Died Last Night
متن و ترجمه آهنگ If I Died Last Night از Jessie Murph

متن و ترجمه آهنگ If I Died Last Night از Jessie Murph که در مورد نوعی وسواس فکری به نام impending doom نوشته شده و خواننده خود واقعا به چنین مشکلی مبتلا است.

حسام حداد

متن و ترجمه آهنگ Promise از گروه HAEVN

متن و ترجمه آهنگ Promise از گروه HAEVN که شاید برای خیلیاتون شناخته شده نباشن اما کارشون فوق العادس و مطمئنا بعد از گوش دادن به این ترک کارهای دیگشون رو هم دنبال خواهید کرد.

حسام حداد

متن و ترجمه آهنگ A Tear in Space از Glass Animals

متن و ترجمه آهنگ A Tear in Space از Glass Animals که دومین سینگل منتشر شده از آلبوم جدید این باند با نام I Love You So F***ing Much هست.

حسام حداد

1 دیدگاه دربارهٔ «متن و ترجمه آهنگ No Tears از Minelli»

دیدگاه خود را بنویسید