ترجمه آهنگ Hated از YUNGBLUD

ترجمه آهنگ Hated از YUNGBLUD که به قول خودش شخصی ترین آهنگی هست که منتشر کرده و در اون خیلی چیزها از زندگی شخصیش رو گفته.

سلام بدونیمی های عزیز هاو یو دویینگ بلاها؟ امروز با ترجمه آهنگ Hated از YUNGBLUD در خدمتتون هستم و میتونم قول بدم از آهنگ خوشتون میاد چون وایب خوبی داره.

Hated اولین بار 17 آگوست 2023 در یک لایو اینستاگرام به صورت دمو معرفی شد، در این لایو Dom درباره سینگلی که می‌خواست منتشر کنه و درگیری هاش با سلامت روانیش صحبت کرد. Dom درباره سینگل جدید شگفت فکر میکنم این آهنگ باعث شوکه شدن مردم بشه.

ترجمه آهنگ Hated
ترجمه آهنگ Hated

همچنین در یک توئیتر کاملا درباره Hated صحبت کرد و گفت: وقتی هفت سالم بود توسط یک پزشک مورد آزار و اذیت قرار گرفتم، این موضوع را به کسی نگفت و فقط زمان انتشار این آهنگ راجب آن با تهیه کننده ام صحبت کردم. این آهنگ شخصی ترین چیزی است که تا به حال منتشر کرده ام. آهنگ درباره آزاد کردن خود از یک تجربه یا آسیب بد است. درباره  پیدا کردن قدرت درون. فهمیدن گذشته خود، قبول کردن درد و پیدا کردن شجاعت این که اجازه ندهی گذشته ات آینده ات را تعریف کند.

برای این آهنگ یک موزیک ویدئو هم ساخته شده که خب اتفاق خاصی توش نمیفته چه ببینید چه نبینید تاثیری نداره.

بسیار خب دیگه بریم سراغ ترجمه آهنگ Hated امیدوارم ازش خوشتون بیاد.

Hated :دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ Hated :

[Intro]

(Oh my god! What have I done?)

( وای خدای من! چکار کردم؟ )

[Verse 1]

Alright kid, how’s life?

‘Bout time that we spoke

Let’s talk about the day when you were seven years old

The doctor took your little d*ck out

Put it straight down his throat

You never said a word to anybody

No one was told

Your mum was in the same room she was dying to know

Why when the curtain opened up you were white as a ghost

She’s probably finding out now in the line to your show

Why you’ll never trust a guy in a tie and a coat

بسیار خب بچه، زندگی چطوره؟

وقت مناسبیه که صحبت کنیم

بیا درباره روزی صحبت کنیم که هفت سالت بود

دکتر شومبول کوچولوت رو بیرون کشید

و مستقیم گذاشتش ته حلقش

تو هرگز دربارش چیزی به کسی نگفتی

به هیچکس گفته نشد

مادرت توی همون اتاق بود و داشت می‌مرد که بفهمه

چرا وقتی پرده کنار کشیده شد تو مثل روح سفید بودی ( رنگت پریده بود )

مطمئنا الان که توی صف برنامت هست متوجه میشه

چرا تو هیچ وقت به آقایی که کراوات و کت تنش هست اعتماد نداری

( در ابتدای آهنگ Dom با خودِ جوانترش صحبت میکنه. تاثیر آزاری که از جانب پزشک دیده هنوز روی ذهنش هست تا جایی که اگر شخصی رو با لباسی مشابه به اون پزشک ببینه نمیتونه بهش اعتماد کنه. )

[Pre-Chorus]

But you don’t want to do what your daddy did

Bury it deep down, keep it under your skin

So you put pen to paper

Made a verse of it

And you murderеd it

And the chorus went

اما تو نمی‌خوای همون کاری که پدرت کرد رو انجام بدی

در اعماق وجودت دفنش کنی، زیر پوستت نگهش داری ( مخفیش کنی )

بنابراین قلم رو روی کاغذ میزاری

ازش یک ورس می‌سازی

و میکشیش

و گروه کُر شروع میکنه

( گویا پدر Dom هم مشکلاتی شبیه خودش داشته و آنقدر آن را درون خود نگه داشته که به شکل خشونت بروز میکنه و قربانی این خشونت فیزیکی هم Dom بوده. )

[Chorus]

You gotta kill somebody

To bе somebody

To be who you want to be

You gotta hit rock bottom

To live through all the shit nobody believes

You’re gonna hurt some people

But first some people will thirst on watching you bleed

And that’s when you know that you made it

You made it

When you’re hated

باید یکی رو بکشی

تا کسی باشی

تا کسی بشی که میخوای

تو باید بترکونی

تا درمیان همه چرت و پرتایی که کسی باور نمیکنه زندگی کنی

ممکن به بعضی آدما صدمه بزنی

اما ابتدا بعضی آدما تشنه میشن به اینکه خونریزیت رو تماشا کنن ( آسیب دیدنت رو ببینن )

و این زمانی هست که می‌فهمی موفق شدی

وقتی مورد نفرت قرار میگیری

موفق شدی

[Verse 2]

Fast forward and before you know

The album’s out

Crowds loud, sold-out shows

But right now as far as popular opinion goes

You’re a posh, queer-baiting, indulgent arsehole

Spits beer on the kids while infecting their earholes

Mate, that’s why you’ve been sent here, to f*ck with the fearful

T*ts out, f*ck boys in the back of the vehicle

Tracksuits, lipstick got the Catholics tearful

سریع رو به جلو و قبل از اینکه متوجه بشی

آلبوم منتشر شده

ازدحام جمعیت، اجراهای ( کنسرت ) فروخته شده

اما در حال حاضر تا اونجا که افکار عمومی قد میده

شما یک آدم شیک، سوء استفاده گر، اصراف کننده عوضی هستید

در حالی که گوش های بچه ها رو آلوده میکند روشون آبجو میریزد

رفیق، برای همین هست که اینجا فرستاده شدی، تا سر به سر ترسوها بزاری

سینه ها بیرون، بُ*ن ها پشت ماشین

لباس ورزشی، رژلب باعث شده اشک کاتولیک ها درباید

[Pre-Chorus]

But you don’t want to do what your daddy did

Bury it deep down, keep it under your skin

So you put pen to paper

Made a verse of it

And you murderеd it

And the chorus went

اما تو نمی‌خوای همون کاری که پدرت کرد رو انجام بدی

در اعماق وجودت دفنش کنی، زیر پوستت نگهش داری ( مخفیش کنی )

بنابراین قلم رو روی کاغذ میزاری

ازش یک ورس می‌سازی

و میکشیش

و گروه کُر شروع میکنه

[Chorus]

You gotta kill somebody

To bе somebody

To be who you want to be

You gotta hit rock bottom

To live through all the shit nobody believes

You’re gonna hurt some people

But first some people will thirst on watching you bleed

And that’s when you know that you made it

You made it

When you’re hated

باید یکی رو بکشی

تا کسی باشی

تا کسی بشی که میخوای

تو باید بترکونی

تا درمیان همه چرت و پرتایی که کسی باور نمیکنه زندگی کنی

ممکن به بعضی آدما صدمه بزنی

اما ابتدا بعضی آدما تشنه میشن به اینکه خونریزیت رو تماشا کنن ( آسیب دیدنت رو ببینن )

و این زمانی هست که می‌فهمی موفق شدی

وقتی مورد نفرت قرار میگیری

موفق شدی

[Verse 3]

Alright, you thought that was it?

Nah, don’t get cocky, we haven’t even started yet

You go back and forth from your North American tour

Your sister can’t even look at you

She won’t open the door

The story you told was only partially yours

You outed her in a magazine

Who the f*ck do you think you are?

You forgot your family listens to the radio in the car

You’re trying to be authentic but you’re taking it too far

You’re messed up in the head

You f*cked up with your friends

Your family’s upset

بسیارخب، فکر کردی تموم شد؟

نه، خجالتی نباش، ما حتی هنوز شروع نکردیم

از تور آمریکای شمالی خود به عقب و جلو میری

خواهرت حتی نمیتونه نگات کنه

در رو باز نمیکنه

داستانی که گفتی فقط تا قسمتی برای خودت بود

خواهرت رو توی یک مجله بیرون دادی

فکر کردی کی هستی؟

یادت رفته خانوادت توی ماشین رادیو گوش میدن

سعی کردی قابل اعتماد باشی اما بیش از حد ادامش دادی

تو ذهنت بهم ریخته

سر به سر دوستات گذاشتی

خانوادت ناراحت هستن

( این دوستمون انگار یه ماجرا هم با خواهرش داشته که خب مشخص نیست چیه من یکمی سرچم کردم چیزی متوجه نشدم. )

[Bridge]

Don’t call them, you forget

You say “I’m sorry Jem, things are pretty crazy right now”

She says, “I love you Dom, but I f*cking hate you right now”

بهشون زنگ نزن، فراموش کردی

تو گفتی ببخشید جِم، در حال حاضر اوضاع خیلی ناجور شده

اون گفت: دوست دارم دام، اما در حال حاضر ازت متنفرم

( جمیا هریسون همون خواهر Dom هست و اینجا هنوز داره درباره اتفاقاتی که بینشون افتاده صحبت میکنه. )

[Chorus]

You gotta kill somebody

To bе somebody

To be who you want to be

You gotta hit rock bottom

To live through all the shit nobody believes

You’re gonna hurt some people

But first some people will thirst on watching you bleed

And that’s when you know that you made it

You made it

When you’re hated

باید یکی رو بکشی

تا کسی باشی

تا کسی بشی که میخوای

تو باید بترکونی

تا درمیان همه چرت و پرتایی که کسی باور نمیکنه زندگی کنی

ممکن به بعضی آدما صدمه بزنی

اما ابتدا بعضی آدما تشنه میشن به اینکه خونریزیت رو تماشا کنن ( آسیب دیدنت رو ببینن )

و این زمانی هست که می‌فهمی موفق شدی

وقتی مورد نفرت قرار میگیری

موفق شدی

[Outro]

That’s when you know that you made it

That’s when you know that you made it

You made it

When you’re hated

و این زمانی هست که می‌فهمی موفق شدی

و این زمانی هست که می‌فهمی موفق شدی

وقتی مورد نفرت قرار میگیری

موفق شدی

نویسنده
حسام حداد

مطالب مرتبط

متن و ترجمه آهنگ Don’t Tell Me از Disturbed

متن و ترجمه آهنگ Don’t Tell Me از Disturbed که یک آهنگ راک به حساب میاد و در اون خانم Ann Wilson هم همکاری داشته تا یک اثر زیبا خلق بشه.

حسام حداد

دانلود آهنگ میکنی سختش
دانلود آهنگ میکنی سختش از هومان و آرون + همراه متن

دانلود آهنگ میکنی سختش به همراه متن کامل و پخش آنلاین از رسانه بدونیم. هلوو ...

فاطمه صالحی نیا

متن و ترجمه آهنگ When I Grow Up
متن و ترجمه آهنگ When I Grow Up از NF

متن و ترجمه آهنگ When I Grow Up از NF که یکی از ترک های معروف آلبوم The Search سال 2019 ناتان فوئرشتاین هست، در این آهنگ خواننده درباره آرزویی که از بچگی داشته میگه و متوجه میشم در مسیر رپر شدن چقدر مخالف داشته و سختی کشیده.

حسام حداد

برندسازی موزیک
برندسازی موزیک: با این 7 استراتژی مارکتینگ را رنده کنید!

برندسازی موزیک برای هر خواننده و آهنگسازی واجبه! هلووو گایز های هنرمند خودم:) چه خبرا ...

فاطمه صالحی نیا

1 دیدگاه دربارهٔ «ترجمه آهنگ Hated از YUNGBLUD»

دیدگاه خود را بنویسید