ترجمه و بررسی آهنگ Despacito از Luis Fonsi

ترجمه و بررسی آهنگ Despacito از Luis Fonsi

ترجمه و بررسی آهنگ Despacito از Luis Fonsi

هر چند وقت یکبار آهنگی به صورت ویروسی بین همه رواج پیدا می کند آنقدر پلی می شود که دیگر با شنیدن حتی نامش حالتان بهم می خورد. این مقدمه اصلا جالب نیست ولی آهنگی که این هفته می خواهیم ترجمه کنیم چنین ویژگی دارد. اگر وب گرد باشید مطمئنا نام Despacito را شنیده اید. از زمانی که این آهنگ اسپانیایی منتشر شده به شدت مورد استقبال قرار گرفت و مخصوصا در فضای مجازی از ریمیکس گرفته تا کیلیپ های طنز برایش ساخته شد. حتی جاستین بیبر منفور نیز یک ریمیکس با این آهنگ منتشر کرده که اتفاقا آن ریمیکس هم به شدت مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که Despacito به زبان اسپانیایی است شاید دوست داشته باشید معنایش را بدانید به همین منظور ترجمه انگلیسی و فارسی را در کنار لیریک اسپانیایی در اختیارتان قرار می دهم امیدوارم خوشتان بیاید.

Despacito:

لینک دانلود…

 

 

 

ترجمه متن آهنگ:

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote

Yes, you know that it’s already been a while that I’ve been looking at you

آره، می دانی که مدتی است تو را نگاه می کنم ( زیر نظرت دارم )

( از همین اول چشم چرونی واقعا متاسفم 😀 )

Tengo que bailar contigo hoy

I have to dance with you today

امروز باید با تو برقصم

( دیگه صبر و قرار نداره خواننده 😀 )

Vi que tu mirada ya estaba llamándome

I saw that your look was already calling me

فهمیدم که نگاهت هم مرا می خواهد

( بله اینجاست که شاعر میگه در نظربازی ما بی خبران حیرانند )

Muéstrame el camino que yo voy (Oh)

Show me the way that I go (Oh)

راهی را که میروم به من نشان بده

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal

You, you are the magnet and I am the metal

تو آهن ربایی و من فلز

( تشبیهش نابودم کرد )

Me voy acercando y voy armando el plan

I’m getting closer and I’m putting together the plan

به تو نزدیک می شوم و در همین حال نقشه ای سرهم می کنم

( آخ آخ داره میره مخ بزنه )

Solo con pensarlo se acelera el pulso
(Oh yeah)

Just by thinking it my pulse accelerates (Oh yeah)

فقط با فکر کردن به او نبضم سریعتر می زند ( تپش قلب می گیرم )

( تشخیص من افزایش برخی از هورمون ها هست 😀 )

Ya, ya me está gustando más de lo normal

Already, I’m liking it more than usual

همین حالا هم از این کار بیش از حد معمول خوشم آمده

Todos mis sentidos van pidiendo más

All my senses are asking for more

تمام حواسم بیشتر می خواهند

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro

This one must take it without any trouble

این یکی باید بدون هیچ دردسری انجام شود

( حرفی برای گفتن ندارم 😐 )

Despacito

Nice and slow

آروم آروم

Quiero respirar tu cuello despacito

I want to breathe your neck extra slowly

می خواهم کنار گردنت به آرامی نفس بکشم

( چشمم روشن! )

Deja que te diga cosas al oído

Let me tell you things in your ear

اجازه بده چیزهایی در گوشت بگویم

( قلقلکم میاد 😀 )

Para que te acuerdes si no estás conmigo

So that you remember if you’re not with me

که اگر با من نبودی به یاد داشته باشی ( یادم باشی )

Despacito

Nice and slow

آروم آروم

Quiero desnudarte a besos despacito

I want to undress by extra slow kisses

می خواهم با بوسه های آرامم لباس هایت را دربیاورم

( من دارم چیو ترجمه می کنم؟ 😐 )

Firmo en las paredes de tu laberinto

Sign on the walls of your labyrinth

انحنای ( کمرت ) را بوسه می زنم

( اسیر شدیم بخدا )

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito (sube, sube, sube)

And make your whole body a manuscript (get up, get up, get up)

تمام بدنت را تبدیل به کتاب کنم ( پاشو، پاشو، پاشو )

( فکر کنم منظورش از تمام بدنت را تبدیل به کتاب کنم اینه که همشو مورد بررسی قرار بده )

(Sube, sube)

(Get up, get up)

پاشو، پاشو

Quiero ver bailar tu pelo

I want to see your hair dance

می خواهم رقص موهایت را ببینم

Quiero ser tu ritmo

I want to be your rhythm

می خواهم ریتمت باشم ( هنگام رقصیدن )

que le enseñes a mi boca

that you teach to my mouth

که تو به دهانم ( لب هایم ) آموختی

tus lugares favoritos (favoritos, favoritos baby)

your favorite places (favorites, favorites baby)

جاهای مورد علاقه ات ( مورد علاقه ات، مورد علاقه ات عزیزم )

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Let me surpass your danger zones

اجازه بده از نقاط خطرت بگذرم

hasta provocar tus gritos

Until bringing on your screams

تا زمانی که جیغت را دربیاورم

( باز خاک بر سری شد )

y que olvides tu apellido

And that you forget your last name

و اسم و فامیلت را فراموش کنی

( در این حد؟ :O )

Si te pido un beso ven dámelo

If I ask you for a kiss, come give it to me

اگر از تو بوسه خواستم، بیا و به من بوسه بده

( باش 🙁 )

Yo sé que estás pensándolo

I know that you are thinking it

می دانم که بهش فکر می کنی

Llevo tiempo intentándolo

It’s been a while I’ve been trying it

مدتی است که دارم تلاش می کنم

Mami, esto es dando y dándolo

Baby, this is mutual

عزیزم می دانی که این رابطه دو طرفه است

Sabes que tu corazón conmigo te hace bom, bom

You know your heart with me makes you boom, boom

می دانی که قلبت در کنار من تند تند می زند

Sabes que esa beba está buscando de mi bom, bom

You know that baby is looking for my boom, boom

می دانی که آن دختر می خواهد قلب من هم به تپش بیفتد

Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe

Come try from my mouth to see how it knows you

بیا دهانم ( لبانم ) را امتحان تا ببینی چگونه تو را می شناسد

( یعنی دبیر ادبیاتم نمیتونه اینا رو به چیزه دیگه ربط بده 😀 )

Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe

I want, I want, I want to see how much love it fits you

می خواهم، می خواهم، می خواهم ببینم تا چه حد از این عشق را می توانی بپذیری

Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje

I’m not in a hurry, I want to give myself to the trip

من عجله ای ندارم، می خواهم به مسافرت بروم

( بودی حالا )

Empecemos lento, después salvaje

Let’s start slow, then wild

بیا آرام شروع کنیم، سپس تندش می کنیم

Pasito a pasito, suave suavecito

baby step by baby step, smooth, nice and smooth

آرام آرام، نرم، خوبو یواش

Nos vamos pegando, poquito a poquito

We are sticking ourselves together, little bit by little bit

آرام آرام به یکدیگر نزدیک می شویم

Cuando tú me besas con esa destreza

When you kiss me with that skill

وقتی تو مرا با آن مهارت می بوسی

( خواننده عزیز خبر بدی برات دارم این مهارت شک برانگیزه 😀 )

Veo que eres malicia con delicadeza

I see you are wickedness with delicacy

می فهمم که تو دختر شیطان و حساسی هستی

Pasito a pasito, suave suavecito

baby step by baby step, smooth, nice and smooth

آرام آرام، نرم، خوبو یواش

Nos vamos pegando, poquito a poquito

We are sticking ourselves together, little bit by little bit

آرام آرام به یکدیگر نزدیک می شویم

Y es que esa belleza es un rompecabezas

And it’s that beauty is a puzzle

و چنین زیبایی مانند یک پازل است

Pero pa’ montarlo aquí tengo la pieza

But to assemble it here I have the piece

و برای چیدنش من قطعه گم شده را دارم

Despacito

Nice and slow

آروم آروم

Quiero respirar tu cuello despacito

I want to breathe your neck extra slowly

می خواهم کنار گردنت به آرامی نفس بکشم

Deja que te diga cosas al oído

Let me tell you things in your ear

اجازه بده چیزهایی در گوشت بگویم

Para que te acuerdes si no estás conmigo

So that you remember if you’re not with me

که اگر با من نبودی به یاد داشته باشی ( یادم باشی )

Despacito

Nice and slow

آروم آروم

Quiero desnudarte a besos despacito

I want to undress by extra slow kisses

می خواهم با بوسه های آرامم لباس هایت را دربیاورم

Firmo en las paredes de tu laberinto

Sign on the walls of your labyrinth

انحنای ( کمرت ) را بوسه می زنم

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito (sube, sube, sube)

And make your whole body a manuscript (get up, get up, get up)

تمام بدنت را تبدیل به کتاب کنم ( پاشو، پاشو، پاشو )

 (Sube, sube)

(Get up, get up)

پاشو، پاشو

Quiero ver bailar tu pelo

I want to see your hair dance

می خواهم رقص موهایت را ببینم

Quiero ser tu ritmo

I want to be your rhythm

می خواهم ریتمت باشم ( هنگام رقصیدن )

que le enseñes a mi boca

that you teach to my mouth

که تو به دهانم ( لب هایم ) آموختی

tus lugares favoritos (favoritos, favoritos baby)

your favorite places (favorites, favorites baby)

جاهای مورد علاقه ات ( مورد علاقه ات، مورد علاقه ات عزیزم )

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Let me surpass your danger zones

اجازه بده از نقاط خطرت بگذرم

hasta provocar tus gritos

Until bringing on your screams

تا زمانی که جیغت را دربیاورم

y que olvides tu apellido

And that you forget your last name

و اسم و فامیلت را فراموش کنی

Despacito

Nice and slow

آرام آرام

Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico

We’re going yo do it on a beach in Puerto Rico

در سواحل پورتو ریکو عشق بازی می کنیم

( روم به دیوار )

Hasta que las olas griten “¡ay, bendito!”

Until the waves shout “oh my God!”

تا زمانی که موج ها فریاد بزنند ” خدای من! ”

Para que mi sello se quede contigo

So that my stamp stays with you

طوری که نشان من روی تو بماند ( فراموشم نکنی )

( روش مناسبتریم برای به خاطر موندن هست! )

Pasito a pasito, suave suavecito

baby step by baby step, smooth, nice and smooth

آرام آرام، نرم، خوبو یواش

Nos vamos pegando, poquito a poquito

We are sticking ourselves together, little bit by little bit

آرام آرام به یکدیگر نزدیک می شویم

que le enseñes a mi boca

that you teach to my mouth

که تو به دهانم ( لب هایم ) آموختی

tus lugares favoritos (favoritos, favoritos baby)

your favorite places (favorites, favorites baby)

جاهای مورد علاقه ات ( مورد علاقه ات، مورد علاقه ات عزیزم )

Pasito a pasito, suave suavecito

baby step by baby step, smooth, nice and smooth

آرام آرام، نرم، خوبو یواش

Nos vamos pegando, poquito a poquito

We are sticking ourselves together, little bit by little bit

آرام آرام به یکدیگر نزدیک می شویم

hasta provocar tus gritos

Until bringing on your screams

تا زمانی که جیغت را دربیاورم

y que olvides tu apellido

And that you forget your last name

و اسم و فامیلت را فراموش کنی

Despacito

Nice and slow

آرام آرام

247 thoughts on “ترجمه و بررسی آهنگ Despacito از Luis Fonsi

 1. چرا اینقدر مترجم و همدیگرو به خاطر علایق و نظراتتون میکوبونید و به علایق هم توهین میکنید احترامم خوب چیزیه گذاشتنشم سخت نیست هر کسی نظر خودشو داره یاد بگیریم با هم دوست باشیم |: افرین بچه های گل حالا اشتی

 2. چرا آهنگ به این بهترینی رو اینجوری ترجمه کردی؟!
  لطفا کدی هم بزار تا تو وبلاگشون بزارن آهنگو
  اول هم برو زبونشو قشنگ یاد بگیر بعد ترجمه کن!!!

  1. درست ترجمه کردن اگه شک دارید به ترجمه به جای دعوا وب های دیگه رو هم چک کنید تا اطمینان پیدا کنید

   1. به قول شاعر:
    فارسی داره یادم میره اوه مای گاد شت.

 3. ترجمه عالی بودکلی خندیدم ولذت بردم وانرژی گرفتم روحیه خوبی داریدتبریک میگم😍😁

 4. ریتم زبونشون چه عالیه و ریتم اهنگاشون .ادم دلش میخاد پاشه برقصه
  و غم و غصه هاشو فراموش کنه …
  ^-^

 5. آقا مترجم دمت گرم بازم از این آهنگ سکسیا بزار برامون sex💦💦💦🍆🍆🍆

 6. ترجمت هیچی ولی اون حرف های توی کادرت خیلی رو اعصابم بود 😶🤦

 7. خوش به حال سعید عزت الهی که اسپانیایی بلده و اینارو به راحتی میفهمه(خدا مرگم چه آهنگ خاک برسریه)

  1. بابا آهنگ به این قشنگی و سکسی یی یعنی شما دلتون مواد اینجوری بگین به خوانندش؟؟؟؟:(

  1. جالب بود با تشکر از مترجم
   پسرم ده سالشه بهم گفت برو تو گوگل ببین معنی شعرش چیه ؟حالا نمیدونم چی بهش بگم 😁😒

 8. “Sign on the walls of your labyrinth”
  معنیش اشتباهه خیلی خاک بر سری تره!!
  لطفا اصلاح کنید

 9. Nos vamos pegando, poquito a poquito hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido 😂😂😂
  فقط اینجاش
  ترجمه عالــــــــــــــــــــــی بــــــــــود .

 10. خدایی منو باش میخاستم اسپانیولی یاد بگیرم برم عصر جدید اینو بخونم جلو علیخانی و نونهالی😐😂ولی خارج شوخی دمت گرم

  1. سلام من خودم قبل از تو اینکارو کردم حتی توی کلاس اهنگو جلو معلم خوندیم منو دوستم

 11. خیلی عالی بود 😂😂😂واقعا جوره دیگه ای نمیشد اینو ترجمه کرد

 12. خییییلی باحال بود بابا ترکیدم
  خود اهنگش قشنگه فقط هضم کردن معنیش واسه ما ایرانیا یه کم سخته

  1. منم همینطور وجدانن یچی میگم به کسی نگین اینو گذاشته بودم خونه فامیلمون خوب شد اونا اسپانیولی بلد نبودن

 13. الان مشکلتون جاستینه یا این آهنگه؟؟
  فازتون چیه دقیقا؟😂
  ولی از معنیش خوشم نیومد😐

 14. بیخود نبود وقتی جلوی جمع گفتم آهنگ decpasito رو دوست دارم همه یجوری نگام کردن😑

 15. این آهنگ چیه
  فاز خواننده چی بوده
  این آهنگو قبل دیدن ترجمش دوس داشتم
  و تفسیرات شما عالی بود
  حالا دبیر ادبیات ما بود میگفت : فلان جاش صفت مرکب مرخم با ردالعجز الصدر داره:-\ :-\ :-\ :-\ 🙂 🙂 🙂 🙂

 16. 😂😂😂 مرسی که هستی، ترجمه هیچه در مقابل تفسیرهای ادیبانه ی متن، عشقید شماها، ایشالله خدا زیادتون کنه ، هزارتاتونم کمه بخدا توی این کشوره عبوس

   1. هی یعنی چی؟ مگه خانوما چشونه؟ بعد زحمت بده برو نویسندشو بخون تا این که چرت و پرت بگی!

 17. خیلی مسخره ترجمه کردی 😐 اگ میخای پیشرفت کنی دگ اینطوری مزه نریز لطفا . شاید این مسخره بازیا مورد علاقه شما باشه ولی خیلی نمیپسندن

  1. سلام.دمت گرم خیلی باحال بود ترجمه های خلاقانت 🙂 حسابی خندیدم.خاک تو سر اونایی که یه ذره ذوق ندارن

   1. دقیقا چقد بی ذوقن بعضی ها..من ک خیلی خندیدم😂

  2. کاملا موافقم مزه پرونی های کاملا بی مورد و احمقانه ای بود حتی بامزه هم نبود !

 18. کمتر خوشمزه بازی در بیار حین ترجمه کردن ، اعصابمو خورد کردی انقدر کصنمک بازی در آوردی :/

  1. باشه بابا، توام اگه پسرونه نحرفی، میفهمیم ک توام هستی!
   خیلیم خوب ترجمه کرده بود، با طنزاش خیلیم جذاب شده بود.
   آدمای خشک مزخرف، همچین انتقاد میکنن انگار بنده‌خدا متن آهنگو عوض کرده،
   اعصابتو خورد می‌کرد، پیجو می‌بستی!
   بعضیا انگار یبوست دارن!

 19. بیشتر از هر اهنگی تو یوتوب دیده شده ، پنج میلیارد بار وای خدا چی شده این

 20. لطفاً زود تر جواب بده تا تو جواب بدید من خودم رو از بالای ساختمان پرت کردم پایین 😘

   1. منم همینطور وجدانن یچی میگم به کسی نگین اینو گذاشته بودم خونه فامیلمون خوب شد اونا اسپانیولی بلد نبودن

 21. عالی بود حسام جون اگه نامزد نداری میتونم شمارمو بهت بدم ⁦(+_+)⁩😄

 22. دهنت سرویس با اون نظریات شخصیت اشک آدم رو در میاری……………………

 23. استند آپ کمدین های قبل از تو سو تفاهم بود
  خدا خیرت بده.خیلی خندیدم😂😂😂😂

 24. سلام
  عالی بود. اصلا فکرشا نمیکردم این باشه. تا خوندم فشارم افتاد😂😂 فقط لطف کنین اگه میشه ترجمه اهنگ hielo ازdabby yankee به زبان اسپانیایی را بزارین
  درضمن حتما اهنگ hielo را دان کنین عالیههههه

 25. سلام ترجمه تون عالیه مرسی.فقط من ی سوال دارم هر کی میتونه کمکم کنه ممنون میشم من ی صدا دارم ک میخوام ترجمه شه ولی نمیدونم ب چه زبونیه چجوری باید بفهمم؟

  1. سلام ممنون به خاطر حمایتت
   اون صدا رو باید برای گوگل ترنزلیت به صورت صوتی پخش کنید بهتون میگه چه زبانیه

 26. همچین نظر دادن انگار اعوذبالله پیغمبرن‌
  یا اصلا نمیدونن بوسه چیه یا ناز و نوازش نشدن
  اولا این اهنگ ایرانی نیس اینهمه گیردادین بده و بداموزی داره . دوما حالا که معنیشو فهمیدین اونایی که مشکل دارن دیگه گوش ندن. (اجباری نیس که!)
  سوما تو فرهنگ کشورای خارجی این مسایل درک و هضم شده. تو شعرا تو اهنگا تو فیلما بیان میشه .
  تموم کنین بی جنبه بازی رو 😐

  1. دوست عزیز شما گویی خیلی جدی داری به یه آهنگ زرد نگاه می کنی انگار درباره فیلم ایناریتو داریم صحبت میکنیم:D
   دخترِ خوب کاملا مشخصه همش شوخیه در ضمن این آهنگ رو همون هضم کننده هایی که میگیم مسخره میکنن بخند اخم نکن 😀

   1. عاااالی بود مرسی.مخصوصا تیکه های بامزه ای ک خودتون اضافه کردین😜😊😍😘

  2. عزیز من این چرندیات چیه میگی، مثل اسپانیایی زبانای زیادی دیدم (دوستام هستن توی گروه) که از این آهنگ متنفرن که بیشترشم بخاطر معنی بسش از حد زیر شکمیشه.
   آهنگی نیست که جلو خونواده گوش کرد حتی توی غرب.

 27. چقدر باحال بود این ترجمه واقعا.تو این شرایط بد کلی خندیدم

 28. خیلی خنده دار بود.من و دوستم واقعا از این ترجمه ها لذت می بریم.

 29. بهتر بود فقط متن و ترجمه رو بذاری و انقدر جو منفی ندی و توهین نکنی. هرکسی خودش بهتر میدونه چی خوبه و چی بد. عشق بازی روم به دیوار داره؟ نکنه شما فرشته ای و مبرا ازین چیزا؟

 30. اگه حالت به هم میخوره واسه چی ترجمه میکنی؟احتمالا بستری شدی تا تمومش بکنی

   1. شما پیج اینستا ندارین شما رو دنبال کنیم؟

   2. یه زمانی داشتم ولی دیگه خیلی وقته نمیرم اینستا 🙁

 31. ب نظر من ما توی زندگی اینو اون نیستیم ک اینقدر راحت در مورد دیگران نظر میدیم و قضاوتشون میکنیم یکی از همین افرادی ک الان بحثش هست جاستینه، ما از ی خواننده چیزی جز اهنگای خوب نمیخوایم ک خب جاستین اهنگای قشنگی تاحالا بیرون داده. ولی انگار بعضیا انتظار دارن بقیه فقط باید مطابق اعتقادات اون رفتار کنن وحتی لباس بپوشن و صحبت کنن….

 32. سلام …خیلی خوب ترجمه کردین ؛ترجمه باحالی بود …..من نمیفهمم شما چرا از جاستین بیبر خوشتون میاد خود امریکا با اون همه منحرف کاریش قبولش ندارن و تعداد بسیار زیادی از مردمشون تقاضای تبعید و حذف و لغو گرین کارتش رو دادن …یکم تو اینترنت تحقیق کنید میفهمید عجب ادم منحرف و منفوری هستش ؛تیپ هایی که توی کنسنرت هاش میزنه؛ ادم منحرف تر از این تا حالا ندیدم ؛یه چهار بار هم که کلیسا میره برای رد گم کنیه …این نظر من بود
  کسی مشکل داره با دلیل منطقی و مدرک حرفش رو بگه …بازم خیلی ممنون

  1. ببخشید، (انحنای کمر) چیه؟ کجا دارن؟ احتمالا منظور همون بوی (پیاز داغ و سیرترشی) خودمونِ؟
   بعدش این آقای آرامِ خوب و یواش تحت حمایت ما هستم!
   با اجازه

 33. وجدانن انگلیسیشو دادین گوگل ترنسلیت فارسی کنه؟؟ انحنایت را بوسه میزنم عاخه؟؟؟!
  ولی عاشقتونم ک میگین انتظار نداشتیم معنیش این باشه و فلان… مثلن انتظار داشتین مث آهنگای فاخر وطنی بگه دوس دارم زندگییییی روووووو؟ در پایان خواستاریم یکی لاتینشو قشنگ فارسی بنویسه حفظ کنیم؛ کرو رسپیرارتو کوعلو دسپاسیتو و اینا?

 34. hello guys im justin biber and i took to the right road.
  خب جاسیتین هم مسلمان شد.
  دادا دمت گرم حالا معنی جنگ نرمو فهمیدم پس اینا بودن که داشتن مارو شتسشو مغزی میدادن.
  واقعا با خوندن متن متعحب شدم ولی دلیل نمیشه دیگه این آهنگو گوش نکنم یا تکرار نکنم.
  خداروشکر جاستین منفور هم مسلمان شد.

 35. سلام خیلی ممنون واقعا عالی بود کلی خندیدم ولی خداییش معنیش خیلی نابود بود این همه باهاش همخونی کردم ??
  ولی خسته نباشی و بازم ممنون

 36. اوه اوه همه رو ببین؟چه جفتکایی که نمیندازین به هم خخخخخ بابا تتلو و جاسی رو بیخی من از این مترجمه بدم میاد….
  چیع؟میخوام بحثو خاموش کنم ؟اقای حداد کار بدی میکنم عایا؟ به هر حال بحث سر صلح جهانی دیگ بیخی
  (مرسی بابت ترجمه!از زندگی نا امید شدم)

   1. داداش میشه ترجمه اهنگ last night رو از krept and konan بزاری ولی اون فک کنم کل ترجمش خاک بر سریه???

 37. تیکه پرونیاتون عالی بود و کاملا بجا?
  ولی وجدانا معنیش نابود بود…..خدا شفا بده.
  ممنون بابت ترجمه؛این همه وقت باهاش همخونی میکردیم نمیدونستیمم چی میگیم؛حداقل فهمیدم از این به بعد همخونی نکنم بیشتر به صلاحه.

  1. اره ولی تصویری آهنگ نشون میده واسه شادی و صلح بین و تبعیض نزاشتنه البته نظرمه??

 38. خواهش میکنم کسی رو با کسی مقایسه نکنین هر کسی شخصیت خوشو داره .جاستین یکی از بهترین هاست و بلیبر ها هم خیلی محترم هستن .
  شات اپ پلیز

 39. ممنون از ترجمه .ولی خیلی بیجا کردین که برای جاستین لقب منفور رو انتخاب کردین.این همه کمک میکنه به بیماران و فقرا بعد میگین منفور؟اگه از سبک اهنگاش خوشتون نمیاد دلیل نمیشه ازش متنفر باشین.فرهنگ اونها غربیه و رفتار هاش برای ما عجیبه ولی قرار نیست منفور باشه.اگه به الله معتقد هستین (که معلومه اصلا حتی قران رو هم نخوندین )که خدا میگه حتی با دشمنان خودتون به نرمی رفتار کنین و سعی کنین اونا رو ب راه راست بیارید و ب کافران دشنام ندین تا اونا خدا رو دشنام ندن.و در سوره کافرون میفرمایند انها به دین خود و ما هم ب دین خود.و معلومه ک شما فقط ادعای مسلمونی میکنین.اگه فرض کنیم که جاستین کافره (که نیست )نباید بهش دشنام بدین.شما حتی احادیث رو هم نخوندین.اون به خدا ایمان داره و همش به کلیسا میره در حالیکه خیلی از ما در طول زندگی چند بار به مسجد می رویم.لطفا شخصیت کسی رو خراب نکنین همه مشکلات و بدی هایی دارن.ما هم خوب نیستیم .هیچ کس کامل نیست .در روز قیامت ب حساب هر کس جداگانه رسیدگی میشود.

  1. لنتی متحول شدم من از امروز همه تلاشمو می کنم تا جاستین رو به راه راست هدایت کنم و به امید خدای متعال از سال بعد جاستین به جای آهنگ قاری قرآن بشه ?

   1. خدا نشکتت خوشم عومد خیلی خخخخخخ
    ولی خدایی این جاستین دختر نما چیش خوبه بغیر از صدا من اگه صداش خوب نبود حتی به پی پی خواهر کوشولومم حسابش نمیکردم(با عرض پوزش) و البته کسی هم حق نداره به نظر من توهین کنه چون قطعا هر شخصی نظر شخصی خودشو داره تو خوشت میاد ؟خو من نمیاد؟اوه بوی سوختگی میاااااد خخخخ

  2. برادر/خواهر گرامی فکر نکنم از هیچ نظری خندیدن به یک آهنگ به دلیل متنش مشکلی داشته باشه البته متارجم هم معلومه هیچ قصد عمیقی برای توهین به خواننده محبوب شما نداشته و فقط از روی معنی این موزیک یک اظهار نظر کوچیک کرده??

  3. جلنا جان عزیزم فقط داری الکی زر زر میکنی
   نه دیگه بیا بهش بگو حاج آقا بیبر دیگه تمام

  4. oh shet من کاملا تحت تاثیر حرفان قرار گردفتم و حتما او را به راه راست هدایت میکنم اما بگه دادا چی زدی
   ناموسا چی زدی

 40. جالب ترجمه کرده بود همین دستو بگیر وبرو جلو خیلی مشتری خواهد داشت نوشته هاتون معلومه ادم باحال هستین موفق باشین…عالی بود عالی??درصمن خداروشکر فارسی نیست عجب معنیی داشت!!!

 41. اولا جاستین بیبر این آهنگ رو معروف کرد (و نمیدونم این منفور از کجا اومد) و ثانیا این چه ترجمه ای بود آخه ، در حق شاعراش ظلم کردین! “___”

  1. جاستین بیبر این آهنگ رو معروف کرد؟
   جاستین بیبر وقتی دسپاسیتو که فقط فونسی و یانکی ساخته بودن تو صدر پلی لیست جهانی اسپاتیفای بود، اومد یه ریمیکس داد که کلا شاید سی ثانیه حرف نزد، ولی چون اسمش و برندش توی اون ریمیکس بود بعدا اون معروف شد و دسپاسیتوی اصلی پایین رفت.
   اون وقت جاستین بیبر معروفش کرد؟!

 42. میشه اهنگ Échame la culpa رو هم ترجمه کنید و بذارید؟ از همین خواننده هست. ممنون

 43. اقا این اهنگو کل فامیلامون دوست دارن
  هرموقع رفتم پیششون داشتن گوش میکردن
  حتی تو جمع هم این اهنگو میذاریم
  حالا شما حساب همینو اهنگو با همین ترجمه براشون پلی کنم اخ اخ قیافه ها دیدنیه☺☺

 44. فکرشم نمیکردم ترجمش این باشه?
  به هر حال مرسی از ترجمه ی باحالتون…بسی خندیدیم?

 45. Vali tarjomash awli booood kheyli khob bod eyval vali be nzr mn nbayad justin ro manfor moarefi mikrdin justin kheyli enerzhi mosbat va dos dashtanie??

 46. از همه چی عین عاهنگ میگذرم عما عون جاستین بیبر منفور باعث شد دیوارو گاز بزنم XD
  کامان همه دخترا هم عاشقش نیصتن 😐 نمونش خودم 😐 من از وقتی یادم میومد ازش خوشم نمیومد 😐
  عما خاب هیت هم نمیدن طرفداراش عاشقشن 😐 پس حتمن خوبه دیگه وگرنه عاشقش نبودن 😐
  عنی وی ترجمع خ خوب بود نصف شدم
  اون روم ب دیوار دارم چیو ترجمه میکنم واعععی پراتزاش عالی بود من هرگز عون عادم صابق نمشم XD

 47. گویش فارسی یه قسمت از آهنگ برا کسایی که میخوان با آهنگ بخونن 🙂 :

  تو تو رِسِلی مانیدو سو یِ مِتال
  مِ ووی آسِرکاندوی ووی آرماندو اِل پلان
  سولو کُنپِسارلو سی آسی یِرِل اِل پولسو

  اُه یِه ( Oh yeah )

  جا یا مِتا گوستاندو ماسِد لو نُرمال
  تودو می سِنتیدو وان پی دی یِندو ماس
  اِستویْ کِتو مارلو سینین گون آپورو

  دِسپاسیتو
  کِرو رِسپیرار تو کو ژو دِسپاسیتو
  دِخا کِتِدیگا کوساس آلوئیدو
  پارا کِتِه کُرْدِ سینوستاس کُنْمیگو

  دِسپاسیتو
  کِرو دِسنودارته بِسوس دِسپاسیتو
  فیرمولاس پِرِدِسْ دِتو لابارینتو
  یِسِرْ گِرْتو کِرْپو تو دو مانوسکریتو

 48. وای خدا ولی چه ترجمه ی بدی داشت این یعنی یک کار پر بد آموزی این آهنگ پر بد آموزی توی مدرسه ها ورد زبون بچه هاست ! ???

  1. فرزندم تو ک هنو تو فرندشیپ گیمز گیر کردی نیا در مورد یکی از بهترین عاهنگای سال ۲۰۱۷ نظر بدع 😐
   عین عاهنگ فوق العادص و فوق العاده هم میمونع 😐
   عنی پرابلم ؟

   1. خیلی باحاله آهنگش تو مدرسه همه میخوندنش امامابا معنی میخوندیم یعنی معنیشو از قبل گیر آورده بودیم????

 49. ترجمه خیلی خوب بود ولی حرفای شما باحالش کردع بود
  فقد عنقد الکی ب جاس هیت ندین و توهین نکنین بخدا اون عادم بدی نیس رسانه ها بدش کردن

 50. Fkr nemikonin jesm hm mitune tu eshq dakhil bashe!?chera talfiqe do jesm enqad nahanjar ?dar surati k enqad qashng bayanesh krde

 51. Fkr nemikonin jesm hm mitune tu eshq dakhil bashe!?chera talfiqe do jesm enqad nahanjar ?dar surati k enqad qashng bayanesh krde

 52. هووی جاستین بیبر منفور چیه؟؟از خداشونم باشه جاستین برا آهنگشون ورژن دو داد بیرون

 53. داداش من دیوونه اون ترجمه هایی زیرش نوشتیم خخخخخخ خیلی باحالی دمت گرم

 54. وواااای چه ترجمه ایییی واقعا فکر نمیکردم ترجمش این باشههههه??? ببخشید گویش فاارسی این اهنگو میشه بزارید من خیلی دوست دارم باهاش بخونم ولی کلاماتشو بلد نیستم زیااد اگه بزارید ممنون میشم????

 55. وواااای چه ترجمه ایییی واقعا فکر نمیکردم ترجمش این باشههههه??? ببخشید گویش فاارسی این اهنگو میشه بزارید من خیلی دوست دارم باهاش بخونم ولی کلاماتشو بلد نیستم زیااد اگه بزارید ممنون میشم????

  1. تو تو رِسِلی مانیدو سو یِ مِتال
   مِ ووی آسِرکاندوی ووی آرماندو اِل پلان
   سولو کُنپِسارلو سی آسی یِرِل اِل پولسو

   جا یا مِتا گوستاندو ماسِد لو نُرمال
   تودو می سِنتیدو وان پی دی یِندو ماس
   اِستویْ کِتو مارلو سینین گون آپورو

   دِسپاسیتو
   کِرو رِسپیرار تو کو ژو دِسپاسیتو
   دِخا کِتِدیگا کوساس آلوئیدو
   پارا کِتِه کُرْدِ سینوستاس کُنْمیگو

   دِسپاسیتو
   کِرو دِسنودارته بِسوس دِسپاسیتو
   فیرمولاس پِرِدِسْ دِتو لابارینتو
   یِسِرْ گِرْتو کِرْپو تو دو مانوسکریتو

 56. یک عدد سوال داشتم حسام جون تو چند سالته با دوست دخترم شرط گذاشتم برای همین

 57. دمت قیژ مترجم مخصوصا (من دارم چی رو ترجمه میکنم) من اول معنی شود نمیدونستم تا اینکه با دوست دخترم سرچ کردیم 🙂

 58. ممنون ولی تیکه پرونی هاتون خیلی مسخره بود مطمئنا نظرمو نمیزاری

  1. بیشعوری دیگه به این تیکه پرونیای باحال میگی مسخره!!!!!!

   خیلی عالی بود :))))))))

 59. عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
  اله المینارته کویی دسپاسیتو سویی سورمینارته

  نابود ترجمه شدم رو اهنگ یه مدت کراش پیدا کرده بودم
  گفتم الان….
  فقط میتونم بگم مردم

  خیلی خوب ترجمه کردی ولی بیشتر با اون تیکه ها حال کردم

 60. من حرفی برای گفتن ندارم ناموسن (اخه چرااااااااااااااا؟؟ مثلن اهنگ مورد علاقم بود )

 61. ترجمش خیلی خوب بود ولی چرا جاستین بدبختو منفور میخونی؟آهنگاش خیلی هم قشنگه
  همین آهنگم اگع زیاد معروف شد بهاطر جاستین بود. بهرحال خیلی ممنون??

  1. ببخشید ولی قبل از اینکه جاستین ورژن دو رو بیرون داد سه میلیارد بازدید بود اون موقع

 62. داغون شدم ???یعنی نابودم کردی حاجی ?ما اینو تو مد سره صف اجرا کردیم ?شانس بیاریم ناظما نرن معنیشو پیدا کنن

 63. وای خدااااا ما چی گوش میکردیم تا حالاااا چرا آخه آهنگ های قشنگ اینقدر خاک بر سری هستن آخه
  مترجم دمت جیز برادر کمرم شیکست بس که خندیدم ???

 64. وای خاک تو سرم که این اهنگو گوش کردم -_-

  ولی ترجمتون محشر بود مردم از خنده

 65. من هنو دارم از خنده درو دیوار گاز میزنم
  دمت گرم خدایی با این ترجمت D:

 66. خیلى دنبال این اهنگ بودم بالاخره یکى از دوستام واسم گیر اورد نتونستم ترجمه کنم اومدم اینجا سو رپرایز شدم ترجمه شما عالى بود خندیدم ????

  1. حال نداشتم برا نظر تا پایین نظرات رو برم، همینجا میگم که عالی بود ترجمه کلی خندیدم داداش دمتگرم 🙂

 67. ترجمش خیلیم معمولی بود اما اصل خود مترجم عزیزه که نظراتشو نوشته و ترجمه رو فوق العاده بامزش کرده.جاستین هم بین پسرا بیشتر منفوره اما خداییش حقش نیست به هیچکس برچسب بد بزنیم.حتی تکلو… عه چیز ببخشید تتلو
  پخخخخخخخخخ

  1. تیکه پرونی ها از خود اهنگ باحال تر بود ? ولی لامصب واقعا چیو داشتی ترجمه میکردی من تا الان چیو داشتم گوش میدادم ؟ اصلا فکر نمیکردم معنیش این باشه!!! جاستین بیبر منفور هم همون اول خوب اومدی باعث شد با عشق ترجمتو بخونم ?

 68. ترجمه ات عالی بود من تا الان جایی نظر نذاشتم برا همین اشتباها ایمیلمو تو دیدگاه نوشتم ممنون میشم حذفش کنین

  1. ترجمه عالی بودکلی خندیدم ولذت بردم وانرژی گرفتم روحیه خوبی داریدتبریک میگم😍😁

 69. مترجم عزیز، میدونم ترجمه ی این آهنگ با این محتوا چقدر سخت بوده برات???? ولی تو از پسش بر اومدی. من به تو افتخار میکنم??

 70. اصلا بعد از دیدن ترجمه منهدم شدم دیگه روم نمیشه آهنگو گوش بدم استغفرالله? طرف مخ میزنه یارو رو میبره مکان چرا دیگه جزییات با آهنگ توضیح میده ایششششش ما باز با چه حسی هم خونی میکردیم ???

 71. مرسییییییی عالی بود
  منو یاد خودمو عشقم انداخت اونم پورتوریکوییه

 72. کاش وقتی نظری میدیم به نظر بقیه هم احترام بزاریم بعد نوشته جهان سومی وقتی به نظر هم احترام نمیذارید میشید جهان سومی نه اینکه کسی و با کسی مقایسه کنی هرکسی حق نظر دادن داره. خب خود شما که انتقاد پذیر نیستید جهان سومیا رو میسازین من با اونایی که مسخره میکنن که کاری ندارم چون دیگه همه میدونن که اینکار دور از فرهنگه

 73. مترجم کارت درسته;-)
  ولی نمیدونم اون توضیحات اول در مورد آهنگ مال کیه·_·
  موقع پست گذاشتن اعصاب نداشته°•°•°•
  عشقم تو که رفتی اون قدر تحقیق کردی در مورد آهنگ….برو یه سرچ هم درباره ی جاستین بزن…
  حالا محبوبیت بین المللیش به کنار~_~
  بعد از اینکه رکوردهاش و آهنگاش و ام وی هاشو تو چارت های بیلبورد دیدی ، ببین جرعت میکنی صفتی مث “منفور” یا امثالش رو بعد اسمش بیاری یا نه…..

  1. ریحانه خانم عزیز، جاستین بیبر آقا ،طرفدارای خودش به کنار، بین دختر خانمها بیشتر محبوبه و بین پسرا محبوبیت کمی داره.مثه نیکی میناجی که دخترا بدشون میاد ازش ولی پسرا عاشقشن.
   پس لدفن سر عشقاتون حساس نشید
   خخخخخخ

   1. هر کی ارتباط جواب اینو به نظر من فهمید بیاد به منم بگه….
    پیامم رو دوباره بخوون.
    من در مورد موفقیت هاش گفتم…
    کی از طرفدار پسر یا دختر حرف زد؟!؟!R U OK
    دوست عزیز اول درست بخوون چی نوشتم…
    بعدش بیا ( طوری که الکی مثلا شاخی و خیالت خیلی تخته ) بگو : خخخخخ

   2. همه ی درخواست من از شما این بود که ( به قول ) خودتون به یک سلبریتی برچسب نزنیم…
    شما که خودتم گفتی اینو که…
    دیگه منفورت چیه عاخه عشقم؟!؟!
    راستی یادت باشه اگه خواستی جواب بدی ، آخرش بگی : خخخخخخ ~_~

   3. ۱اغا انقد ما بیلبرا رو اذیت نکنید.هرچی شما از جاستین بدتون بیاد ما بازم دوسش داریم
    ۲کی گفته دخترا از نیکی بدشون میاد؟؟؟؟؟؟مثلا من خیلی دوسش دارم!اینم ی نمونش!!

 74. خیلی قشنگنه و عالیه داره از احساس و عشق میگه وقتی دو نفر عاشق هم میشن همجوره عاشق هم میشن و این احساسات تو وجود هر ادمی خیلی طبیعیه اگه نباشه غیر طبیعیه …..متشکرم از سایت خوبتون پایدار و مانا باشید❤️

 75. ترجمه ات عالی بود.
  خیلی جالبه که مردم پورتوریکو اینقدر زیاد به فرهنگ و زبانشون اهمیت می دهند.
  ای کاش ما گرگانی ها هم به زبان مادریمان زبان طبری اهمیت می دادیم.
  مه دل بئیته شه گرگانه وسه … مه دل تپنده شه دیاره وسه.
  me del baeite she gorgane vesse … me del tapende she diyare vesse

 76. فکرشم نمی کردم که ترجمه آهنگی که ایقدر گوش میدمش این طوری باشه بلا به دور????

  ولی ترجمه خودتون عالی بود و بامزه???

 77. بهتر از آهنگ و ترجمش،نظرات شخصی خودتون بود که وسوسه ام کرد تا انتها ترجمه رو بخونم.عالی بود??

  1. خداییش هر چی باشه ارزش ۵ میلیارد ویو تو یوتیوبو نداشت ! مگه گنگ نام استایل چش بود که این باید میرفت بالا :/ عن :/ D:

  2. دمت گرم منم وسوسه شدم ادامه رو بخونم ممنون حسام جون مخصوصاً این (من دارم چه چیزی رو ترجمه میکنم؟)

 78. ترجمه عالی بود . مرسی از مترجم نمکتوون خدا نگهت داره عزیز دل

 79. اولا جاس جزء بهترین خواننده ها در سطح جهانه و لقب پرنس پاپ رو داره و وقتی راجبش درست نمیدونی بیخود اظهار نظر نکن مترجم
  دوما ترجمه ات خوب بود ولی خیلی کتابیه

 80. من دیگه تصمیم گرفتم هر اهنگی که خوشم اومدو نرم ترجمه کنم…والا اون از اهنگ workریحانا اینم از این اهنگ کلن تصوراتم به هم میریزه از اهنگ.حالا من فک میکردم این باید یه اهنگ عاشقانه و رمانتیک باشه:(

 81. وای خدا چقدر شخصیت خودت باحاله. مردم از خنده .شاد باشی همیشه

   1. پرطرفدار ترین خواننده ی اوناس برای ما منفوره

   2. جاستین با تتلو مقایسه نکن .ما رو هم با اونا .شما جهان سومی ها فقط دنبال تخریب آدم های مشهور برین .هیچ چیزو نمیدونن فقط حرف میزنین خدا کمکتون کنه?

   3. تویی هم ک نظر گذاشتی میگی حکم تتلوی مارو داره لطفا حرف مفت نزن اینقد اون تتلوی اسکلو با یه همچین خواننده ی موفقی مقایسه نکن

   4. خدا وکیلی چطوری جاستینو با تتلو مقایسه میکنی؟
    جاستین فوق العاده معروف و دوست داشتنیه

   5. چطوری با اون کسخل مقایسه ش میکنی آخههههههه؟

   6. یا خفه شو یا خودم خفت میکنم بیبه
    جاستین منو با اون مرتیکه خز عوضی مقایسه میکنییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اقا حسام شمام مرسی واقعا که…..ب چ حقی ب جاس میگی منفور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ب علایق هم احترام بزاریم لطفا..
    مرسی بابت ترجمه خیلی خوب بود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.